Grzegorz Bednarczyk

Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych
Tel. 795 562 430
Mail: g.bednarczyk@janisz.pl